Restitutiebeleid

1. Algemene bepalingen
Dit Restitutiebeleid is ontworpen om de procedures en voorwaarden voor restitutie te schetsen wanneer klanten niet tevreden zijn met de geleverde diensten. Het beleid legt duidelijke regels en procedures vast die van toepassing zijn op restitutieverzoeken.

2. Verantwoordelijkheden
Onderneming Droomcruise SPRL zet zich in om diensten van hoge kwaliteit te leveren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van beleggingen.

3. Voorwaarden voor restituties
3.1 Onbedoelde transacties: In het geval van onbedoelde transacties of technische storingen die kunnen leiden tot het verlies van fondsen, verplicht de onderneming zich tot volledige terugbetaling van de verloren fondsen.
3.2 Annulering van transacties: De klant heeft het recht om een transactie te annuleren binnen een bepaalde tijd vanaf het moment van uitvoering. Terugbetaling vindt plaats volgens de vastgestelde voorwaarden en commissies.
3.3 Onvoldoende kwaliteit van de diensten: In het geval dat de klant niet tevreden is met de kwaliteit van de geleverde diensten, neemt het bedrijf het verzoek om terugbetaling op individuele basis in overweging en neemt het een beslissing in overeenstemming met interne procedures.
3.4 Verboden transacties: Restituties zullen niet worden uitgegeven als de transactie gerelateerd was aan illegale acties of schending van het bedrijfsbeleid.

4. Procedure voor restitutie
4.1 Indienen van een verzoek: De Klant dient een verzoek tot terugbetaling in door contact op te nemen met het supportteam via de verstrekte contactgegevens.
4.2 Behandeling van het verzoek: Het verzoek om terugbetaling wordt zo snel mogelijk door het bedrijf in behandeling genomen, meestal binnen twee werkweken.
4.3 Beslissing: Na beoordeling van het verzoek zal het bedrijf beslissen of het een terugbetaling zal doen of de redenen voor weigering zal uitleggen.
4.4 Uitbetaling van geld: Als de beslissing gunstig is, doet het bedrijf zo snel mogelijk een uitbetaling van het geld op de rekening van de klant.

5. Eindvoorwaarden
Dit Terugbetalingsbeleid maakt integraal deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden van het beleggingsplatform. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het beleid, maar de wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de officiƫle website van het bedrijf.

Cookies

We gebruiken cookies om de prestaties van de website te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Door de website te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. U kunt cookies op elk gewenst moment deactiveren.